پرویز مظلومی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10 5/23/2024 9:06:36 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/23/2024 9:06:36 AM 60 دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و شهرداری تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=111800412 دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و شهرداری تبریز]]> 27 April 2012 0:0:0 GMT پرویز مظلومی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=135860112 پرویز مظلومی]]> 17 January 2012 0:0:0 GMT پرویز مظلومی در حاشیه دیدار تیم های فوتبال استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=245260412 پرویز مظلومی در حاشیه دیدار تیم های فوتبال استقلال]]> 27 April 2012 0:0:0 GMT پرویز مظلومی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=312130112 پرویز مظلومی]]> 17 January 2012 0:0:0 GMT صحن علنی مجلس شورای اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=338400512 صحن علنی مجلس شورای اسلامی]]> 14 May 2012 0:0:0 GMT پرویز مظلومی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=477480212 پرویز مظلومی]]> 10 February 2012 0:0:0 GMT پرویز مظلومی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=10&ImageID=931560212 پرویز مظلومی]]> 10 February 2012 0:0:0 GMT