آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=511 5/23/2024 8:44:00 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/23/2024 8:44:00 AM 60 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3536 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران]]> 11 October 2014 11:53:13 GMT نهمین نمایشگاه بین الملی ایران پلاست http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3473 نهمین نمایشگاه بین الملی ایران پلاست]]> 27 September 2014 10:0:32 GMT افتتاح نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3417 افتتاح نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات]]> 15 September 2014 18:9:58 GMT اولین نمایشگاه بین المللی دارو وخدمات وابسته کشور http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3415 اولین نمایشگاه بین المللی دارو وخدمات وابسته کشور]]> 15 September 2014 17:18:17 GMT کارخانه چای و داروسازی گیاهی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3385 کارخانه چای و داروسازی گیاهی]]> 15 September 2014 13:46:27 GMT همایش روز ملی اصناف http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3149 همایش روز ملی اصناف]]> 22 June 2014 15:20:44 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 11:27:40 GMT معدن سنگ فیروزه نیشابور http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2729 معدن سنگ فیروزه نیشابور]]> 25 February 2014 20:24:55 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 15:55:34 GMT مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514 مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 16:8:31 GMT نخستین نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036 نخستین نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 23:15:59 GMT آبگیری سد سیاه بیشه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=612 آبگیری سد سیاه بیشه]]> 15 January 2013 11:47:23 GMT مجتمع مس سرچشمه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=23 مجتمع مس سرچشمه]]> 13 February 2012 21:17:6 GMT