آژانس عکس خبری شبکه تصویر (تصویرنت) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowService.aspx?SID=512 6/15/2024 10:47:47 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/15/2024 10:47:47 AM 60 سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4359 سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز]]> 24 November 2015 15:20:23 GMT پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3537 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام]]> 11 October 2014 11:53:16 GMT افتتاح نمایشگاه نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2993 افتتاح نمایشگاه نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی]]> 7 May 2014 11:26:7 GMT